Teran hallituksen kokoonpano päivittyi 14.03.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Uudeksi rahastonhoitajaksi haki ja nimitettiin Ville Kauhanen, ja uudeksi jäseneksi nimitettiin Tiia-Maria Porkola! Sekä Tiia että Ville opiskelevat Aalto-yliopistossa, ja he ovat olleet Terassa mm. innokkaita Solbackan kurssien osallistujia. Tervetuloa hallitukseen Tiia ja Ville!

Teekkariratsastajat ry:n hallitus 2021

Puheenjohtaja Rimma Hänninen
Sihteeri Iida Hakola
Rahastonhoitaja Ville Kauhanen
Jäsensihteeri ja vara-pj Axel Ojutkangas
Hallituksen jäsen Tiia-Maria Porkola
Hallituksen jäsen Riina Kostiainen

Syyskokouksessa valittu rahastonhoitaja Taija Närjänen vapautettiin tehtävistään epäluottamuksen vuoksi, ja vararahastonhoitaja Mikko Närjänen pyysi ja sai vapautuksen tehtävistään henkilökohtaisista syistä. Vapautus astuu voimaan, kun uusi rahastonhoitaja on saanut tilinkäyttöoikeudet.


ALKUPERÄINEN KUTSU 06.03.2021

Teekkariratsastajat ry kutsuu jäsenistönsä ylimääräiseen yhdistyskokoukseen 14.03.2021. Kokous pidetään kello 15:00 Zoomissa.
______________________________

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestys

5. Rahastonhoitaja Taija Närjäsen vapauttaminen tehtävistään

Hallitus vastaanotti 27.2.2021 vuoden 2020 puheenjohtajan Eeva-Maija Ekmanin esittämän epäluottamuslauseen rahastonhoitajaa Taija Närjästä kohtaan. Epäluottamuslauseessa esitettyihin perusteluihin nojaten hallitus esittää, että Taija Närjänen vapautetaan tehtävistään vilpillisen tiedonannon aiheuttaman luottamuspulan vuoksi.

6. Vararahastonhoitaja Mikko Närjäsen vapauttaminen tehtävistään

Vararahastonhoitaja Mikko Närjänen esitti eropyyntönsä hallitukselle 28.02.2021. Hallitus esittää Mikko Närjästä vapautettavaksi tehtävistään henkilökohtaisiin syihin perustuen.

7. Uuden rivijäsenen ja rahastonhoitajan nimittäminen hallitukseen

Teekkariratsastajat ry:n hallitus esittää uudeksi rivijäseneksi Tiia Porkolaa.

8. Kokouksen päättäminen