Welcome to TERA’s website! 

Teekkariratsastajat ry, TERA for short, is Finland’s biggest academic riding club and an association under AYY. We organize riding trials, basic riding courses, riding camps, excursions, discipline familiarizations, and almost anything else horse-related that our members wish.

In order to attend Tera’s events, you need to be our member. You can join by filling out the form here. The membership fee for the year 2021 is 6 euros per year for AYY members, and 8 euros for others. Membership has to be renewed every year (in January). New members get the first (less than a) year for free if they join before January. Note that if you don’t pay the membership fee before the due date (31.1.2022), there’s a 2-euro extra fee on top of the membership fee. 

Please note that being a technology student or studying in Aalto University is not required if you want to join Tera! Many of our members are alumni or students from other schools. 

In order to stay up-to-date about our events, we recommend following our website and Tera’s Facebook page.  

If you have any questions about Tera or an idea that we should make happen, don’t hesitate to contact us! You can email the board at hallitus(at)teekkariratsastajat.fi. 

Välkommen till teknologryttarnas sida​! 

Tera eller Teknologryttarförbundet rf är en underlydande förening till Aalto universitetets studentkår och Finlands största akademiska ridförening. I Teras verksamhet strävar man till att beakta både ryttare av alla nivåer och övriga häst intresserade.​

Genom Tera finns det möjlighet att pröva på olika grenar inom ridsporten från hästfotboll till voltige. Dessutom ordnas det gemensamma kvällar, läger, kurser och exkursioner samt regelbundna ridlektioner för ryttare på olika nivåer. Under verksamhetsfliken kan du bekanta dig närmare med vår verksamhet. Tag gärna kontakt och berätta om din ide, i fall du vill pröva på något som vi inte ännu har erbjudit!​

En studieplats på Aalto universitet är inte en förutsättning för medlemskap i Tera utan i föreningen finns det många utexaminerade teknologer samt studeranden från andra utbildningsinstitutioner.​​

​Genom att ansluta dig till TERA så får du delta i de evenemang som TERA ordnar. Medlemsavgiften för år 2021 är 6 euro för medlemmar i Aalto universitets studentkår och för övriga 8 euro ifall medlemsavgiften betalas innan förfallodatumet. Efter januari så anses medlemskapet vara uppsagd och för att bli medlem på nytt behöver också anslutningsavgiften på 2 euro betalas, då är alltså avgiftens storlek 8/10 euro.

För att få bästa möjliga nytta av medlemskapet så rekommenderas det att följa vårt hemsida och Facebook-sida, därifrån fås inormation om Teras verksamhet och kommande evenemang. Ifall det uppstår problem vid så tag kontakt med styrelsen (du kan mejla oss vid hallitus(at)teekkariratsastajat.fi).